Szeroka 84

Szeroka 84

Adres

Gdańsk, ul. Szeroka 84

Opis

Kamienica zbliżona w swojej estetyce do znajdującej się obok. Z bliźniaczym szczytem, ale węższa dwutraktowa i podobnie jak sąsiednia pozbawiona prawie w całości jakiegokolwiek detalu. 

W ramach przywrócenia walorów tej kamienicy podjęto decyzję o umieszczeniu na jej elewacji markiz jako typowego przedwojennego elementu, który powszechnie występował na terenie całego Głównego Miasta. 

Dekoracja w postaci sześciu markiz, zabieg konserwatorski i kompozycyjny. Nawiązanie do licznych markiz występujących przed wojną w Gdańsku. Celem było również bardziej przestrzenne działanie elewacji w odbiorze wizualnym całej pierzei.

Artyści

Lokalizacja

Zobacz na mapie

Galeria