Ławnicza 3/4/5

Ławnicza 3/4/5

Adres

Gdańsk, ul. Ławnicza 3/4/5

Opis

Odrębny zespół kamienic został udekorowany filigranowym wzorem rozciągającym się na elewacji niczym odbity w krzywym zwierciadle i ogniskującym wzrok w połowie wysokości elewacji na elementach wzoru odnoszących się do charakteru miasta portowo-przemysłowego. Skomplikowana szablonowa kompozycja z daleka wydaje się być tylko fakturą tynku, a skos na ścianie bocznej, widocznej z pod Ratusza Głównego Miasta, sugeruje obecność współczesnej interwencji na obiekcie. 

A separate group of tenement houses was decorated with filigree pattern stretching on the facade like picture reflected in a distorting mirror focusing observers eyes halfway up the facade on the elements related with the character of the port-industrial city. Complicated stencil composition from a distance seems to be the only plaster textured and a bevel on the side wall, visible from the Town Hall, suggests the presence of contemporary interventions on the building.

Artyści

Lokalizacja

Zobacz na mapie

Galeria