Ogarna 95

Ogarna 95

Adres

Gdańsk, ul. Ogarna 95

Opis

Kamienica Fahrenheita, de facto składająca się z dwóch kamienic (przed wojną był to jeden większy budynek), w oczywisty sposób nawiązauje do swojego patrona. Fasada z portalem zyskała dekorację inspirowaną tarczą barometru. Druga z elewacji, ze względu na swoją kompletność (zdobione pilastry) została przed wszystkim odremontowana a dodano do niej jedynie na bazach pilastrów inicjały słynnego naukowca.

Fahrenheit tenement, de facto consists of two of tenement houses (before the war it was one larger building), in straight way refers to its patron. The facade with the portal has gained decoration inspired by barometer disk. The second façade, because of its completeness (decorated with pilasters) has been mostly renovated and only on the bases of the pilasters the initials of the famous scientist was added.

Artyści

Lokalizacja

Zobacz na mapie

Galeria