Ogarna 8

Ogarna 8

Adres

Gdańsk, ul. Ogarna 8

Opis

Kamienica po odbudowie posiadała zaburzone proporcje elewacji, spowodowane zbyt małymi oknami w stosunku do reszty fasady. Wyrobione w tynku opaski i płyciny podokienne  optycznie poprawiły tą proporcję, a dodatkowo zaakcentowane płyciny pomiędzy parterem i pierwszym piętrem, wraz z  wysokim portalem, nawiązują do tradycyjnych gdańskich sieni.

 

Tenement after the reconstruction had disturbed the proportions of the facade, caused by too small windows in relation to the rest of the facade. The kneaded in plaster bands and panels under the window optically improved this ratio, and additionally accentuated panels between the ground and a first flour with a high portal, refer to the traditional Gdansk hall.

Artyści

Lokalizacja

Zobacz na mapie

Galeria