Główne miasto w Gdańsku

Główne miasto w Gdańsku

Największa i najbardziej reprezentacyjna dzielnica historycznego Gdańska. Razem ze Starym Miastem, Starym Przedmieściem, Wyspą Spichrzów, Osiekiem, Dolnym Miastem, Grodziskiem i Długimi Ogrodami tworzyła otoczone obwałowaniami miasto-twierdzę.

Główne Miasto zaczęło się dynamicznie rozwijać od czasu rzezi Gdańszczan w 1309 roku przejmując palmę pierwszeństwa z rąk zniszczonego i wyludnionego Starego Miasta z którym sąsiaduje do dziś.

Przywilej miejski na prawach chełmińskich otrzymało za czasów krzyżackich w 1349 roku. W tym czasie ukonstytuował się główny układ ulic biegnących równolegle do siebie w kierunku rzeki Motławy, która stanowiła przez wiele kolejnych wieków port miasta i jego główne źródło bogactwa. 

Główne Miasto podobnie jak pozostałe dzielnice otoczony był zachowanymi częściowo do dziś ceglanymi średniowiecznymi obwarowaniami.

W trakcie II Wojny Światowej Główne Miasto jak i sąsiednie dzielnice zostały doszczętnie zniszczone w skutek bombardowania, ostrzału artyleryjskiego i szalejącego później przez kilka tygodni pożaru. Już po wejściu do miasta wojsk radzieckich i objęciu administracji przez władze polskie przystąpiono do prac zabezpieczających, które miały uchronić trzymające się jeszcze ruiny. Dzięki pracom studialny, inwentaryzacjom pozostałości oraz zebraniu i zabezpieczeniu wielu detali udało się wkrótce przystąpić do odbudowy, która trwa do dziś.

Dzisiejsze Główne Miasto to dzielnica stworzona funkcjonalnie z programem modelowego robotniczego osiedla, ale wpisanego pieczołowicie w dawne przestrzenie i wnętrza urbanistyczne z odtworzeniem architektonicznych form dawnych kamienic. Rekonstrukcjom i remontom poddano większość istniejących budowli użyteczności publicznej, których mury z racji większej wytrzymałości i masywności najczęściej przetrwały. 

Najważniejsze zabytki Głównego Miasta to Kościół Mariacki, Ratusz, Złota Brama, Zielona Brama, Kościół Św. Jana, Kościół Św. Mikołaja, Bractwo Świętego Jerzego, Dwór Artusa, Złota Kamieniczka, Zbrojownia, Fontanna Neptuna, oraz liczne zachowane przedproża zwłaszcza na ulicy Mariackiej.   

 

 

autor

Paweł Mrozek