Sebastian Bożek

Sebastian Bożek

Urodzony 1988 w Krakowie, gdzie mieszka i prowadzi działalność artystyczną.
W latach 2007-2012 studia na wydziale malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, z czego w latach 2009-2010 w pracowni prof. Jacka Waltosia, a w latach 2010-2012 w pracowni prof. Leszka Misiaka, w której zrealizował dyplom (aneks do dyplomu z realizowany w pracowni rysunku dr hab. Bogusławy Bortnik- Morajdy, oraz w pracowni tkaniny artystycznej prof. Lilii Kulki).

W swojej twórczości, której głównym punktem wyjścia jest postać ludzka i przestrzeń architektoniczna, podejmuje próby uchwycenia tego, co wymyka się werbalizacji - interferencji kulturowej, językowej, obyczajowej czy architektonicznej. Istotnym dla niego obszarem działań oraz ważną inspiracją jest struktura miasta i jego specyfika urbanistyczno-architektoniczna.

W tym kontekście murale traktuje jako środek organicznie podkreślający architekturę i czyniący ją bogatszą w znaczenia. W swoich działaniach nie ogranicza się jedynie do przedsięwzięć malarskich, poszukuje rozwiązań plastycznych na pograniczu malarstwa, działań przestrzennych/instalacji. Interesują go zagadnienia interakcji międzyludzkiej z przestrzenią architektoniczną.

http://cargocollective.com/sebastianbozek/about

Realizacje