Paweł Mrozek

Paweł Mrozek

Artysta i aktywista miejski. Ukończył kierunek Architektura i Urbanistyka na Politechnice Gdańskiej (2004). Obecnie doktorant na tym samym wydziale. Współzałożyciel stowarzyszenia Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej. Interesuje się uspołecznionymi procesami w projektowaniu i tworzeniu zwłaszcza w kontekście przestrzeni miejskich i rewitalizacji. Tworzy głownie urbanistykę, architekturę, projekty wnętrz i grafikę 3D. Współautor happeningów w przestrzeni miasta takich jak Parking Day,  Miejskie Grillowanie i Restaurant Day polegających na wywołaniu zaskoczenia u widza, zwyczajnego użytkownika miasta, niecodziennym wykorzystaniem zwyczajnej przestrzeni publicznej, ale publicznej tylko najczęściej z nazwy. Porusza w ten sposób problem zwrócenia przestrzeni miasta ludziom.   

Współpracuje od pierwszej edycji projektu. Koordynator drugiej edycji i autor i współautor detali architektonicznych. Zajmuje się również stroną partycypacyjną projektu.

Realizacje