Pani Agnieszka Kowalska Pomorska Wojewódzka Konserwator Zabytków na spotkaniu Rady Projektu Nowa News Page

Pani Agnieszka Kowalska Pomorska Wojewódzka Konserwator Zabytków na spotkaniu Rady Projektu Nowa News Page

Pani Agnieszka Kowalska Pomorska Wojewódzka Konserwator Zabytków na spotkaniu Rady Projektu oglądała tegoroczne plany odnowienia i dekoracji fasad kamienic, przekazała oczekiwania ze strony swojego urzędu, porozmawiała z członkami rady o projekcie i jego ważności dla miasta.

Read more