Gdańskie Fasady OdNowa 2020

Gdańskie Fasady OdNowa 2020

Gorąco zapraszamy wszystkie wspólnoty mieszkaniowe do udziału w tegorocznej edycji. Zgłoszenia należy przesłać do 15 listopada 2019 r. na adres: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Dział Rozwoju Przestrzeni Publicznej, 80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 36

Lista rankingowa zostanie ogłoszona już 23 grudnia b.r.
cały artykuł : https://media.gdansk.pl/komunikaty/466231/gdanskie-fasady-odnowa-2020


Joanna Bieganowska
Urząd Miejski w Gdańsku

joanna.bieganowska@gdansk.gda.pl
58 323 63 85
511 870 036

Gdańskie Fasady OdNowa 2020

Rusza nabór do kolejnej, ósmej już edycji projektu Gdańskie Fasady OdNowa. Inicjatywa ma na celu rewaloryzację fasad kamienic z obszaru Głównego Miasta w Gdańsku, tak aby były one bardziej estetyczne. Sukcesywnie od 2013 r., dzięki współpracy wspólnot mieszkaniowych, miasta oraz wybranej organizacji pozarządowej, a także przy współpracy artystów, nowy blask uzyskały kamienice przy ul. Ogarnej, Szerokiej, Świętojańskiej i Warzywniczej, natomiast w bieżącym roku odnawiane są fasady kamienic przy ul. Powroźniczej i Straganiarskiej. O tym, które kamienice zostaną objęte projektem w kolejnym roku, dowiemy się już w grudniu.

W ciągu pierwszych sześciu lat funkcjonowania projektu Gdańsk wydał na jego współfinansowanie ponad 2 mln 400 tyś. zł.

W ramach współpracy wspólnoty mieszkaniowe zobowiązane są wykonać i ukończyć w terminie prace remontowe polegające m. in. na uzupełnieniu tynków, zapewnieniu właściwego stanu blach oraz oczyszczeniu i uzupełnieniu braków w powojennych elementach kamiennych, takich jak figury w szczytach fasad, zdobienia, dekoracje. Wspólnoty ponoszą również koszty przygotowania projektu prac konserwatorskich, które są niezbędne do wykonania projektów artystycznych wzbogacających fasady. Miasto przeznacza ok. 400 tys. zł, które przekazuje organizacji społecznej pełniącej funkcję operatora. W ubiegłych latach konkurs przeprowadzony w ramach Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi, wygrała Fundacja Urban Forms, która była operatorem i organizatorem projektu. Z funduszy miejskich ponoszone były koszty wynajmu rusztowań, malowania podstawowego elewacji i oczywiście – wykonania artystycznych dekoracji, tak aby efekt końcowy tworzył spójną, harmonijną całość o wysokim walorze artystycznym, nawiązującą do historii miejsca.

Kamienice Wspólnot Mieszkaniowych w naszym administrowaniu biorą udział w programie od samego początku. Dzięki owocnej współpracy z miastem udało nam się w ciągu tych kilku lat poprawić estetykę i stan techniczny 67 kamienic - mówi Mirosława Stanulewicz zarządca Wspólnot Mieszkaniowych, Zarządzanie Nieruchomościami "ATTYKA"

W ciągu siedmiu lat działalności programu, Fundacja Urban Forms, przy rewitalizacji kamienic współpracowała z profesorem Jacek Zdyblem, Alicją i Dmyro Bulawka-Fankidejskimi oraz Michałem Wirtelem i Przemysławem Garczyńskim, czyli twórcami reprezentującymi środowisko artystyczne związane z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Kto może się zgłosić do projektu?

Do projektu mogą zgłosić się wspólnoty mieszkaniowe, które udział w nim przyjęły uchwałą mieszkańców. Do programu kwalifikują się wyłącznie kamienice znajdujące się na terenie Głównego Miasta, nieobjęte indywidualnym wpisem do rejestru zabytków. Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się https://www.fasadyodnowa.pl/pl/aktualnosci/

Gorąco zapraszamy wszystkie wspólnoty mieszkaniowe do udziału w tegorocznej edycji. Zgłoszenia należy przesłać do 15 listopada 2019 r. na adres: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Dział Rozwoju Przestrzeni Publicznej, 80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 36

Lista rankingowa zostanie ogłoszona już 23 grudnia b.r.

Read more