Debata pod tytułem: Gdańskie Fasady OdNowa

Debata pod tytułem: Gdańskie Fasady OdNowa

30 października, godzina 17:00
Miejsce: SARP, Bractwo Św. Jerzego
Debatę otworzył Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki komunalnej Piotr Grzelak

Szczegółowe informacje
Debata pod tytułem: Gdańskie Fasady OdNowa
- Przeszłości, Teraźniejszość i Przyszłość

Data: 30 października, godzina 17:00
Miejsce: SARP, Bractwo Św. Jerzego
Organizator: Miasto Gdańsk i Fundacja Urban Forms

Tematem spotkania będzie prezentacja dotychczasowej historii projektu wraz z jego genezą i dorobkiem oraz prezentacja tegorocznych projektów dekoracji. Omówione zostaną także zagadnienia techniczno organizacyjne związane z realizą projektu.

W drugiej części spotkania zapraszamy wszystkich gości do debaty z udziałem panelistów, gdzie dyskutować będziemy kierunki i wzory, którymi powinien podążać projekt nadawania artystycznych dekoracji kamienicom.

Paneliści:
- Agnieszka Kowalska - PWKZ
- Barbara Brzuskiewicz - koordynator projektu i konserwator zabytków w projekcie
- Paweł Wład. Kowalski - architekt, prezes SARP
- Profesor Jacek Zdybel - zaangażowany w projekt artysta, profesor ASP
- Jarosław Paczos - wiceprezes stowarzyszenia FRAG, jeden z pomysłodawców projektu.

Goście:
Piotr Grzelak,
Sławomir Kiszkurno,
Michał Szymański,
Teresa Latuszewska-Syrda
Moderatorzy: Paweł Mrozek i Aleksander Orłowski

Read more