Warzywnicza 10 - "Gdańskie Dekorakcje"

Warzywnicza 10 - "Gdańskie Dekorakcje"

Address

Gdańsk, ul.Warzywnicza 10 - Rybackie Pobrzeże

Description

Zespół budynków położonych w kwartale ulic Straganiarskiej, Świętojańskiej, Warzywniczej oraz Rybackiego Pobrzeża. W ramach czwartej edycji projektu w kwartale wyremontowano elewacje od strony Rybackiego Pobrzeża. Część fasad zyskała liczne dekoracje rzeźbiarskie, malarskie oraz sgraffito.

Głównym artystą i autorem kompozycji wszystkich fasad pierzei rybackiego pobrzeża jest artysta Jerzy Janiszewski. Artysta zredefiniował kompozycyjnie zespół dziewięciu fasad znajdujących się przy Rybackim Pobrzeżu. Różnicując kolorystykę przywrócił im indywidualny charakter będący elementarną cechą każdej kamienicy, jednocześnie na powrót scalając całą kompozycję przez dodanie do niej wielkiego napisu GDAŃSK czytelnego dopiero z większej odległości co istotne jest w kontekście tego, że fasady te tworzą waterfront i w odróżnieniu do innych fasad w projekcie możliwe są do podziwianie również z większej odległości. Zbliżając się jednak do tych elewacji odbiorca ujrzy również liczne inne detale w tym elementy marynistyczne, sztukę literniczą związaną z historią miejsca oraz detale dawnych gdańskich monet przypominające o handlowym charterze nabrzeży.   

Liczne te elementy detalu powstały przy współpracy z wieloma artystami, którzy zarówno wykonywali jak i opracowywali swoje elementy kompozycji. Szczególną uwagę zwracają przede wszystkim płaskorzeźby autorstwa pary artystów Alicji i Dmitrija Buławki-Fankidejskich o oraz kamienne elementy nadokienne stworzone przez artystę Pawła Mrozka. Podobnie jak przy innych fasadach tak i w tym wypadku nad całością projektu pod kontem spójności kompozycyjnej z wizją konserwatorską czuwała pani konserwator Barbara Brzuskiewicz

Artists

Localisation

See on the map

Gallery