Ogarna 22/23

Ogarna 22/23

Formy, wypełniające przestrzeń między kondygnacjami, pełnią role występujących w gdańskiej architekturze tond. Są one na przemian wklęsł lub wypukłe, co ma na celu wprowadzenie na elewację pewnej dynamiki i wrażenia przestrzennego „falowania”. Rozmieszczenie symetryczne elementów dekoracyjnych między oknami, ma na celu zaakcentowanie wertykalnych podziałów fasady, stworzenie wrażenia ich quasi pilastrowości.

Address

Gdańsk, ul. Ogarna 22/23

Description

Artysta Sebastian Bożek przygotował opis swojej realizacji:
Punktem wyjścia projektu jest księżyc – planeta obserwowana i opisana przez Jana Heweliusza w pracy
Selenographiasive Lunae descriptio (Selenografia: lub opisanie Księżyca) wydanej w 1647 roku. Odniesienie do postaci Jana Heweliusza jest symboliczne, a w samym projekcie pojawiają się element dekoracyjne nawiązujące do 4 faz księżyca, o syntetycznym charakterze, inspirowane francuską ryciną z XVII wieku. Poza powtórzoną formą księżyca, na pozostałych polach pojawia się napis LUNA ((łac. Luna ‘Księżyc’, gr. Σελήνη Selḗnē ‘Księżyc’) – w mitologii rzymskiej bogini Księżyca; utożsamiana z grecką Selene)
Wspomniane formy, wypełniające przestrzeń między kondygnacjami, pełnią również role występujących w gdańskiej architekturze tond, wypełnionych rozmaitymi dekoracjami. 
Są one na przemian wklęsł lub wypukłe, co ma na celu wprowadzenie na elewację pewnej dynamiki, i wrażenia przestrzennego „falowania”. Równocześnie rozmieszczenie symetryczne elementów dekoracyjnych w przestrzeni między oknami, ma na celu wydobycie/ zaakcentowanie wertykalnych podziałów fasady, stworzenie wrażenia ich quasi pilastrowości.
Symbolicznym nawiązaniem do plastycznego wyrazu elewacji oraz wspomnianych wcześniej faz / cykliczności ruchu księżyca, jest pojawiający się między kondygnacjami fryz składający się z równoległych, sinusoidalnych linii. Poza znaczeniem zaproponowanej formy, jej funkcją jest podkreślenie plastyczności dekoracji.
Dekoracja fasady wykonana w technice malarskiej.

Artists

Localisation

See on the map

Gallery