Implementations

Gdańskie Fasady OdNowa (2019)

Powroźnicza 20 projekt

MALARSTWO

Read more

Powroźnicza 15/16 projekt

Projekt aranżacji fasad kamienic przy ul. Powroźniczej 15 i 16
Rozsuwane, ażurowe okiennice z trzech równych paneli z 3mm blachy miedzianej z wyciętym wzorem struktury hydrologicznej (rowów melioracyjnych) Żuław Gdańskich. Wyszczególnione lata wielkich powodzi, a także polska, łacińska i niemiecka nazwa tych terytoriów depresyjnych na obrzeżach Gdańska
|


Read more

Straganiarska 51-54 projekt

Wizualizacja projektu dla fasad kamienic Straganiarska 51-54.
Praca dyplomowa przygotowana pod kierunkiem prof. Jacka Zdybla w Pracowni Malarstwa Ściennego i Witrażu „Portrety Gdańskie” na gdańskeij ASP przez Karolinę Klimczuk. Do oryginalnych zainteresowań Elżbiety Koopman-Heweliusz nawiązują zarówno szklane liście cytryn na elewacji jak i „Księżyc Heweliusza” i symbol gwiazdy z map astronomicznych, jako zwieńczenie całości.
Projekt niezaakceptowany do realizacji przez PWKZ.

Read more

Powroźnicza 19 projekt

MALARSTWO

Read more

Powroźnicza 22 b projekt

MALARSTWO

Read more

Gdańskie Fasady OdNowa (2018)

Ogarna 42

Elewacja odbudowana ze szczytem w stylu gdańskiego renesansu. Kompozycja elewacji kompletna bez uzupełniania o dodatkowe elementy dekoracyjne. Korpus pokryty dekoracyjnym tynkiem cyklinowanym.

Read more

Ogarna 67

Kamienica odnowiona, szczyt w układzie osiemnastowiecznym późnobarokowym, uzyskała piękny kolor sieny palonej

Read more

Ogarna 60

Elewacja odbudowana w stylu klasycystycznym, z bogatą dekoracją architektoniczną. Elementy współczesne dekoracyjne nie zostały dodane do tej harmonijnej i kompletnej fasady.

Read more

Ogarna 62

Kamienica odnowiona wraz z dekoracyjnymi rozetami w szczycie. Artysta Jacek Wielebski zaprojektował artystyczne dekoracyjne flagownice jako dodatkowy element dekoracji fasady kamienicy przy ulicy Ogarnej 62 oraz sąsiedniej kamienicy 61

Read more

Świętojańska 67

Artyści Alicja Buławka Fankidejska i Dmitrij Buławka Fankijdejski udekorowali odnowioną kamienicę elementami dekoracyjnymi rzeźbiarskimi, wykonanymi w technice odlewniczej przy użyciu trwałego i dekoracyjnego aluminium

Read more

Świętojańska 68

Kamienica częściowo zachowała układ sprzed 1945 roku, w związku z czym uzyskała jedynie skromną dekorację w szczycie słońca wykonanego techniką sgraffitową projektu artysty Przemysława Garczyńskiego

Read more

Szeroka 29

Projekt autorstwa Przemysława Garczyńskiego składa się z dwóch elementów; motywu muszli wykonanego w technice mozaiki i malarskim przedstawieniu ciągu Fibonacciego. Muszla a dokładniej muszla amonita, nawiązuje do historii Gdańska jako miasta rozwijającego się dzięki położeniu nad morzem Bałtyckim. Wzór Fibonacciego, który przedstawia złotą proporcję jest nawiązaniem do wpływu matematyki na nauki przyrodnicze i estetykę.

Read more

Ogarna 68

Kamienica udekorowana przez artystę Michała Wirtela, który w technikach iluzjonistycznych malarskich przygotował dekoracyjną strukturę tynku.

Read more

Ogarna 112

Read more

Ogarna 113

Read more

Ogarna 61

Kamienica odnowiona wraz z dekoracyjnym ceglanym szczytem. Artysta Jacek Wielebski zaprojektował artystyczne dekoracyjne flagownice jako dodatkowy element dekoracji fasady kamienicy przy ulicy Ogarnej 61 oraz łączący ją estetycznie z sąsiednią kamienicą 62

Read more

Ogarna 63

Read more

Ogarna 66

Read more

Świętojańska 69

Kamienica częściowo zachowała układ sprzed 1945 roku, w związku z czym nie została udekorowana elementami współczesnymi

Read more

gdańskie fasady (2017)

Ogarna 117/118

Kamienica przy ulicy Ogarnej 118 zyskała dekorację w postaci kompozycji z elementów ze sztucznego kamienia autorstwa architekta Pawła Mrozka.

Read more

Szeroka 58/60

Artysta Michał Wirtel zaprojektował dla elewacji kompozycję opartą o malarska zabawę op-artowską z podkreśleniami błękitnymi i pomarańczowymi. Całość dopełniona jest elementami aluminiowymi wykonanymi przez artystów Alicję i Dymitrija Fankidejskich.

Read more

Szeroka 61/63

Artyści Alicja i Dymitrij Fankidejscy przygotowali projekt meduzy. Elementy dekoracji zostały wykonane w skomplikowanej technice odlewów aluminiowych. Zamontowane odlewy są uzupełnione elementami malarskimi przez artystę Michała Wirtela.

Read more

Ogarna 22/23

Formy, wypełniające przestrzeń między kondygnacjami, pełnią role występujących w gdańskiej architekturze tond. Są one na przemian wklęsł lub wypukłe, co ma na celu wprowadzenie na elewację pewnej dynamiki i wrażenia przestrzennego „falowania”. Rozmieszczenie symetryczne elementów dekoracyjnych między oknami, ma na celu zaakcentowanie wertykalnych podziałów fasady, stworzenie wrażenia ich quasi pilastrowości.

Read more

Ogarna 75

Malarka Wilga Badowska przygotowała projekt fasady w formie lekkich obrazów akwarelowych. Na fasadzie kamienicy nr 75 namalowane zostały lwy i szachownice.

Read more

Ogarna 76

Artystka Justyna Posiecz-Polkowska przygotowała projekt malarski polegający na stworzeniu kompozycji w której płynne przejście tonalne odcienia tego samego koloru przeplata się z pokrywającym go wzorem wprowadzającym metodami malarskimi trzeci wymiar - wrażenie przestrzenności.

Read more

Ogarna 77

Artyści Alicja i Dymitrij Fankidejscy ozdobili elewację kamienicy nr 77 detalami ceramiczno-aluminiowymi. Zastosowali trudna technikę zainstalowania elementów glazurowanych w odlewach aluminiowych. Szczyt kamienicy ozdobiony został fryzem.

Read more

Ogarna 83/84

Read more

Ogarna 73

Read more

Ogarna 74

Na pięknej ceglanej kamienicy artyści Alicja i Dymitrij Fankidejscy aluminiowymi elementami podkreślili tektonikę ceglanych łęków nadokiennych

Read more

Ogarna 78

Zaprojektowana przez profesora Jacka Zdybla elewacja udekorowana jest wykonanym w technice sgraffito przedstawieniem znaków zodiaku: ułożeniem planet względem słońca. Blasku dekoracji dodają złocenia.

Read more

Gdańskie DekorAkcje (2016)

Warzywnicza 10 - "Gdańskie Dekorakcje"

Zespół budynków położonych w kwartale ulic Straganiarskiej, Świętojańskiej, Warzywniczej oraz Rybackiego Pobrzeża.

Read more

Ogarna 97

Artystka Justyna Posiecz Polkowska zajęła się opracowaniem trzech fasad kamienicy przy Ogarnej 97 stanowiącej wraz kamienicą przy Ogarnej 98 (również jej autorstwa) kompozycję bramową stanowiącą wylot z ulicy Łagiewniczej na ulicę Ogarną.

Read more

Ogarna 96

Podwójna fasada kamienicy odbudowana w charakterze prostej kamienicy mieszczańskiej bez znaczniejszych odwołań do architektury Gdańska.

Read more

Ogarna 93/94

Dwie z pośród kilku prac pary artystów Alicji i Dmitrija Buławki-Fankidejskich.

Read more

Ogarna 91/92 - left

Jedna z kilku prac pary artystów Alicji i Dmitrija Buławki-Fankidejskich.

Read more

Ogarna 91/92 - right

Jedna z dwóch prac artysty Jana Kołodzieja wykonana w ramach czwartej edycji projektu.

Read more

Ogarna 89/90 - left

Artysta Jan Kołodziej wykonał dekoracje techniką malarską.

Read more

Ogarna 89/90 - right

Artysta profesor Jacek Zdybel wykonał na klasycyzującej fasadzie kamienicy zdobienia w technice sgraffito.

Read more

Warzywnicza 10 - "Gdańskie Dekorakcje"

Jedna fasada kamienicy sąsiadującej z Bramą Świętojańską inspirowana gotykiem, ale stworzona od podstaw dla utrzymania porządku w przekształconej tkance urbanistycznej w celu wytworzenia wnętrza urbanistycznego potrzebnego dla wyeksponowania odbudowanej bramy portowej.

Read more

Ogarna - Szeroka od nowa (2015)

Szeroka 44/45

Two adjacent facades that are in a different style and referring to two different periods of the city's history.

Read more

Szeroka 125/126

A group of three tenement houses including one at the corner of the intersection of Szeroka and Panska street.

Read more

Warzywnicza 10 - "Ogarna Szeroka od nowa"

A complex of buildings situated in the quarter of Straganiarska, Świętojańska, Warzywnicza and Fisheries Embankment.

Read more

Ogarna 15/19A

Building in module of three townhouses in the Ogarna street frontage.

Read more

Ogarna 15/19B

Building in module of two tenement houses on the corner of Ogarna and Zbytki street.

Read more

Ogarna 35/36

Building in the module of two tenements in the vicinity of the intersection ul.Ogarnej and Słodowników.

Read more

Ogarna 98

Corner building at the intersection of Ogarna and Słodowników street.

Read more

Ogarna 99/100

Two narrow facades of tenement houses located at a single address.

Read more

Ogarna 101

A large tenement house classical in its form.

Read more

Ogarna 102

The simple classicist building with a simple attic.

Read more

Ogarna 103/105

Building in module of two tenement houses including one with an entrance gate.

Read more

Ogarna 106/108

The artist Jacek Wielebski working on this building had a large range of possibilities.

Read more

Nowa Szeroka (2014)

Szeroka 77

Kamienica zyskała przede wszystkim pokaźny szyld długości 5 metrów o konstrukcji szkieletowej z wypełnieniem z blach z wzornictwem wycinanym wodą.

Read more

Szeroka 78

Praca polegała na zaprojektowaniu na elewacji kompozycji z elementów ozdobnej ceramiki przedstawiającej flądry.

Read more

Szeroka 79

Autor zrealizował dwie rzeźby przedstawiające lądujące gołębie wykonane w postaci betonowych odlewów.

Read more

Szeroka 80

W ramach projektu zaprojektowali wykonali płyty nadokienników wypalane z gliny w technice Nagi-raku łączone również ceramicznymi elementami szkliwionymi w kolorze turkusowym.

Read more

Szeroka 81

Within the project artist Mariusz Burdek designed and made the railing of the stairs in the metalwork technique depicting graphic variations of the intersecting contours of the fish enclosed in a massive frame of railing which can be traced to Art Nouveau inspiration.

Read more

Szeroka 82

Kamienica zyskała wystrój w pasach międzyokiennych w postaci form malarskich operujących barwą i geometrycznym kształtem na podłożu płycin gładkiego tynku i tynków oryginalnych.

Read more

Szeroka 83

Praca polegała na projekcie i wykonaniu wraz ze studentami ASP sgraffito i złoceń na rewitalizowanej elewacji.

Read more

Szeroka 84

Dekoracja w postaci sześciu markiz, zabieg konserwatorski i kompozycyjny.

Read more

Szeroka 85

Decoration in the form of relief belts between storeys, made by artist Pawel Mrozek in 3D milling technology in artificial stone.

Read more

Szyldy - Szeroka 87,86, 82, 77

In the second edition of the project artist Jacek Wielebski created four signboards in the metalwork technique for tenements: Szeroka 87, 86, 82 and 77.

Read more

Szeroka 87

Mural at the corner of the quarter.

Read more

Ogarna 51/52

Group of tenement houses with rich decoration on elevations, which did not require larger intervention of the artistic works, that's why the authors limit themselves to a modest detail and painting, which emphasized only the architecture of the two facades.

Read more

Ogarna 2.0 (2013)

Ogarna 10

Two houses with the brightest colors of the original, precious plasters on the entire ul.Ogarnej.Blue one (author Maciej Pakaliski) in addition to window bands gained frieze in the attic made of fiber concrete.The neighboring house with an entrance, was made a year later.

Read more

Ogarna 6

Decoration made in sgraffito technique, consisting of overlapping sequence of multi-colored plaster and scraping the top layer.

Read more

Ogarna 7

Before starting the project, the facade had a relatively complete architectural decoration in the form of pilasters topped by cornices.

Read more

Ogarna 8

Tenement after the reconstruction had disturbed the proportions of the facade, caused by too small windows in relation to the rest of the facade.

Read more

Ogarna 9

One of the simpler rebuilt houses on this section of the street, devoid of architectural detail, with a simple, triangular gable, gained plastered panels under the window, complemented by painted stripes suggesting pilasters.

Read more

Ogarna 11/12

Before the war, no this plot stand one, big tenement house.

Read more

Ogarna 119

One of the biggest elevation within the so-called experimental quarter, rebuilt after the war in the first place, received a decoration composed of two layers of additional layers - smooth and structured padded elements inspired by details from the pre-war photographs of the street, painted in template technique.

Read more

Ogarna 120

The stepped gable of the building became an inspiration to create the fractal composition fully subordinated to architectural divisions of the facades.

Read more

Ogarna 121

Simple and quite smal facade, devoid of the typical historical gable, was decorated with tiles made of fiber concrete, with a composition based on the diagonal of the square.

Read more

Ogarna 122

Relatively complete and proportional, typically Gdansk facade it has been only restored.

Read more

Ogarna 124

Tenement with the highest degree of completeness of the architectural detail among renovated facades.

Read more

Ogarna 125

Noble plasters, dyed a deep burgundy color, filling the lanes between the pilasters were decorated with an abstract painting in organic and geometric forms and preserved in its original colors.

Read more

Ogarna 95

Fahrenheit tenement, de facto consists of two of tenement houses (before the war it was one larger building), in straight way refers to its patron.

Read more

Ławnicza 3/4/5

A separate group of tenement houses was decorated with filigree pattern stretching on the facade like picture reflected in a distorting mirror focusing observers eyes halfway up the facade on the elements related with the character of the port-industrial city.

Read more