Gdańskie Fasady Od Nowa 2019

Gdańskie Fasady Od Nowa 2019

Projekt „Gdańskie Fasady OdNowa 2019” wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z poprawą jakości przestrzeni Głównego Miasta w Gdańsku. Odbudowane po wojennych zniszczeniach kamienice, w bardzo uproszczonej formie, bez zdobień, często w kształcie odbiegającym od przedwojennych oryginałów, nie zostały wpisane indywidualnym wpisem do wojewódzkiego rejestru zabytków, ich mieszkańcy nie mają więc możliwości pozyskania środków na konserwację z urzędu Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Również środki w postaci dotacji na cele związane z ociepleniem budynków i inne dotacje celowe znajdują się poza zasięgiem wspólnot mieszkaniowych. Jednocześnie z powodu złego stanu wizualnego i technicznego prywatnych kamienic cierpi wizerunek całego Głównego Miasta, będącego jednym z najpopularniejszych celów turystycznych w Polsce.

Więcej dowiesz się z broszury PDF