History and facts

History and facts

Projekt nadawania artystycznych dekoracji kamienicom rozpoczął się w 2013 roku od pierwszej edycji nazwanej Ogarna 2.0. Wyremontowano wtedy i nadano dekoracje na 16 fasadach kamienic na ulicy Ogarnej. Część ulicy została zamknięta również dla ruchu i postawiono na niej donice z ławkami będące również elementem artystycznej dekoracji. 

W kolejnej edycji w 2014 roku  o nazwie Nowa Szeroka, działania skupiły się na ulicy Szerokiej w bliskim sąsiedztwie zabytkowego Żurawia. Dekoracje pojawiły się na 15 odremontowanych elewacjach na ulicy Szerokiej oraz dwóch na ulicy Ogarnej. Podobnie jak w poprzedniej edycji pojawiły się również ozdobne donice z drzewami. Nowymi elementami, które wprowadzono wtedy do projektu były szyldy lokali w parterach, które znacząco poprawiły estetykę przyziemi kamienic. Same dekoracje również ewoluowały. Pojawiło się więcej nowych technik artystycznych, zaś nacisk został położony na architektoniczny charakter dekoracji. 

W 2015 roku projekt był kontynuowany pod nazwą Ogarna Szeroka odnowa. Był w swym zakresie najbardziej rozległy i objął liczne fasady na ulicy Ogarnej, Szerokiej oraz Warzywniczej. W wyniku rosnącej popularności projektu organizatorzy postanowili włączyć do współpracy jak największą liczbę zainteresowanych wspólnot stawiając na jak największy impakt samego projektu w przestrzeni. Prace pojawiły się w wielu lokalizacjach na terenie Głównego Miasta. 

W czwartej edycji w 2016 roku pod roboczą nazwą Gdańskie Dekorakcje prowadzona są prace będące kontynuacją zamierzeń z poprzedniego roku. Wybrano wspólnoty w taki sposób by uzupełnić w maksymalnym stopniu wygląd północnej pierzei ulicy Ogarnej i dokończyć pracę nad kamienicami wspólnot znajdujących się przy Rybackim Pobrzeżu. W tym roku postawiono też zaprosić do projektu pana Jerzego Janiszewskiego i po raz pierwszy powierzyć jednemu artyście większą liczbę fasad by stworzył dla nich spójną kompozycję. Dotyczy to właśnie pierzei znajdującej się na Rybackim Pobrzeżu. Duży nacisk w tej edycji położono ponownie na architektoniczny charakter dekoracji, których ideą jest dopełnienie istniejących fasad w taki sposób by wydobyć z nich ich ukryty walor. 

Organizatorzy projektu postanowili również, że projekt od tej edycji będzie występował pod jedną marką "Gdańskie Fasady Odnowa" by maksymalnie wykorzystać pozytywy efekt wizerunkowy płynący z tego dla Gdańska.  

Między 2013-2015 rokiem na remonty i dekorację fasad kamienic miasto Gdańsk wydało ponad milion złotych za które wyremontowano 79 elewacji. Łącznie z rokiem 2016 liczba ta zbliża się już do stu elewacji za zmiany zaczynają dominować w przestrzeni co widać zwłaszcza na ulicy Ogarnej, która staje się powoli miejską galerią w przestrzeni publicznej.